lock_outline Logowanie
assignment_ind Rejestracja

Zwroty

Dla Teletorium zwroty to nie jest przykry obowiązek. Dlatego dajemy Ci możliwość zwrotu zamówionego towaru w ciągu 30 dni. Twoje zadowolenie jest dla nas najważniejsze! Poniżej znajdziesz wszystkie informacje jak skorzystać z Prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Formularz zwrotu

Zwrot towaru jest możliwy w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
Możesz go dokonać w jeden ze sposobów:

 1. wypełnij interaktywny formularz odstąpienia od umowy
 2. wyślij e-mail z treścią oświadczenia na adres bok@teletorium.pl (wzór znajdziesz tutaj)
 3. prześlij oświadczenie na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towaremPakowanie

Zapakuj przesyłkę.
Pamiętaj o jej odpowiednim zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.Wysyłka

Dołącz podpisany formularz zwrotu oraz kopię lub oryginał dowodu zakupu.
Paczkę wyraźnie oznacz dopiskiem „ZWROT” na zewnątrz opakowania.
Paczkę wyślij samodzielnie na adres:
Teletorium.pl – zwrot ecommerce
Ul. Krakowska 119
50-428 WrocławZwrot należności

Po otrzymaniu towaru i akceptacji zgłoszenia dokonamy zwrotu pieniędzy na Twoje konto.
Przelew zostanie wykonany na podany w formularzu numer rachunku bankowego maksymalnie w ciągu 14 dni.Odstąpienia od umowy zawartej na odległość (wyciąg z regulaminu)

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://teletorium.pl/zwroty-i-reklamacje/.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie elektronicznej na adres e-mail: bok@teletorium.pl lub pisemnej na adres: Teletorium Sp. z o.o., Sklep teletorium.pl, ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław. Oświadczenie to może również zostać wysłane w przesyłce wraz ze zwracanym towarem. W przypadku formularza złożonego za pośrednictwem e-mail Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi jego otrzymanie na trwałym nośniku.
 5. Zwracany towar należy przesłać na adres: Teletorium.pl – zwrot ecommerce, ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław z wyraźnym oznaczeniem „ZWROT” na zewnątrz opakowania.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 11. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 13 zł (według cennika detalicznego Poczty Polskiej dla paczki pocztowej ekonomicznej).
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.